Email: administracion@hydrogazte.com | Tfn:(94)3100622

 • HELBURUAK
  Misioa
  Ikuspegia
  Balioak .

Misioa

Gure helburua bezeroari zerbitzu osoa eskaintzea da, hau da, daukan beharra asetzea. Horretarako bere makinarako Diseinu eta Garapen egokiena bilatzen zaiatuko gara edo daukan makina teknologia berriei eta segurtasunezko araudietara egokitzen. Zure makinen mantentze-lanak eta gainbegiraketa burutzen ditugu. Matxurarik egotekotan makina konpontzen dizugu zure kezka bakarra ekoizpena izan dadila.Ikuspegiaure asmoa zerbitzu industrialeko erreferentziako enpresa hornitzailea bihurtzea da.Balioak

 • Bezeroari orientatuta eta beharretara hobeto egokitzen den zerbitzua eskaintzea.
 • Pertsonenganako errespetua, ekimenerako eta sormenerako ahalmenera.
 • Talde lana eta parte hartzea sustatzea.
 • Helburuak lortzeko ahalmena.
 • Aldaketen eta hobekuntza jarrairen aurrean jarrera positiboa.
 • Pertsonen erantzukizuna eta ondo egindako lanarekiko bere konpromisoa.